Wiveca mer info

Wiveca Findahl Herder – WM Consulting AB


Vi vänder oss såväl till privatpersoner som till företag. Inriktningen i arbetet är terapeutisk.

Vi anpassar behandlingen efter varje individs unika problem och behov och har som målsättning att i samklang med kroppens egen självläkande kraft åstadkomma ett ökat välbefinnande och att få varje människa att växa.


Vi arbetar med nedanstående:

Fasciavågs/djupvågsbehandlong

I behandlingen påverkas både muskler, nervsystem och fascia på ett effektivt men skonsamt sätt. Fasciavågorna sprids via kedjor av bindvävsstrukturer genom hela kroppen och når stora områden på kort tid. Vågorna skakar loss spänningar och låsningar i fascian vilket ökar rörlighet och mjukhet samt förbättrar flödet i kroppen. Behandningen har också effekt på muskelspänningar och arbetar i kroppen i flera dygn.


Kombinerad Bindväv/fasciavåg/massageterpeutisk behandling

I denna superbehandling kombineras de behandlingsformer som behövs för att lösa Dina problem relaterade till mjukdelar. Behandlingen är mycket effektiv och påverkar både bindvävsstrukturer, flödet i bindväven och muskelspänningar


Kurser i andning (lär dig andas rätt)
Lär dig hitta tillbaka till Din naturliga andning och utnyttja Din andningspotential bättre. Kursen vänder sig både till personer med andningsrelaterade besvär och personer som vill få ökad energi och kraft.

Mental träning, personlig utveckling
Metoden har till syfte att förbättra det mentala immunförsvaret, ge en ökad självinsikt och tilltro till den egna förmågan, ge en verktygslåda för att bättre hantera tillvaron. Metoden följer professor Lars-Eric Uneståhls koncept för mental träning.


Kurser i stresshantering
I kursen blandas föreläsning, hemövningar och erfarenhetsutbyte. Vi arbetar med moment som, fysisk avslappning, mental avslappning, jagstyrketräning, målprogrammering, attitydträning, humor skratt och glädje, i syfte att stärka den egna förmågan till avspänning och återhämtning och att i förlängningen bättre få kontroll och styrning av sin tillvaro och minska stressen.


Klassisk massage
Behandlingen ger avslappning, energi och balans samt ökar cirkulationen, dessutom stimuleras olika organ och funktioner via huden. Denna metod innehåller de klassiska greppen: effleurage, petrissage, friktioner och tapotement. Massagen kan anpassas från mjuk avslappnande massage till tuff sportmassage.

Käkledsbehandling
Syftet med denna kinesiologiska behandling är att få spänningar att släppa i anslutning till käkleden. Metoden är verkningsfull vid problem med tandgnissling, dysfunktioner i käkleden pga. muskelspänningar, tinnitus, spänningshuvudvärk, yrsel mm.


PNF mot muskelrelaterade besvär
Med hjälp av frågor, kroppsläsning och muskel- och palpationstester kommer
vi fram till vilka muskler som behöver behandlas. Behandlingen sker med massage, spänningsbehandling, behandling av triggerpunkter och muskeltöjningar. Efter avslutad behandling ges träningsråd och hemprogram.


Revolving
Utifrån en analys av kroppshållningen arbetar vi med denna djupgående massageform där man påverkar bindvävshinnorna runt musklerna och djupa muskelgrupper i syfteatt korrigera obalanser mellan muskelgrupper, frigöra andningen och förbättra kroppshållningen mm.

SCS mot dysfunktioner i rörelseapparaten
Tekniken används oftast vid rygg- och nackbesvär. Den går ut på att identifiera s.k. ”tenderpoints”, som uppstår vid muskelspänningar och leddysfunktioner. Genom att åstadkomma maximal avslappning i det drabbade området, tillåts drabbade muskler att slappna av och man får spänningen/dysfunktionen att släppa.


Bindvävsmassage
Massagens ”Rolls Royce”. Ger via nervsystemet en djupverkan i form av ökad blodcirkulation, värmekänsla, muskelavspänning, smärtlindring samt ökad rörelseförmåga. Är lämplig vid muskelspänningar, smärta, efter skador eller operationer, inaktivitet och olika sjukdomstillstånd.


Lotorpsmetoden/Andningsmassage/Thoracal
Lotorpsmetoden bygger på svensk klassisk massage och inriktar sig på massage av andningsmuskulaturen. I metoden ingår också andningsövningar för att lära patienten att andas bättre. Effekten av detta är ofta häpnadsväckande kraftig och många känner en omedelbar effekt och förbättring av problem som kan ha varat i åratal. Metoden är lämplig vid:

  • astma och astmaliknande symptom
  • doftallergier av olika slag
  • problem med stress, svårt att få luft, panik, ångest
  • svår hosta, problem med slem
  • KOL-sjukdomÄven multipla symptom beskrivs enligt följande; yrsel, dimsyn, huvudvärk, stickningar i fingrarna, ögonirritation, symptom från magen, kalla händer och fötter