Vi välkomnar Monica Lindgren som nu startar upp hos oss under september månad.

Under året har även Lisa Eklund tillkommit. Elin Bjurehed välkomnas tillbaka efter en tids uppehåll.

Vi stärker därmed ytterligare vårt team av skickliga terapeuter på Odenplans Naturhälsa.

Share →
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.