Margareth Melin
Aukt. Familjerådgivare
Socionom
Psykoterapeut, steg 1
Dipl. Symbolterapeut
Handledare i psykosocialt arbete

070-325 23 87
marg.melin@tele2.se
www.margarethmelin.se

Margareth Melin – Familjerådgivare

Jag erbjuder parsamtal, familjesamtal och individualsamtal och vänder mig till dig/er som:

  • vill förändra förhållandet ni lever i
  • har svårt att prata med varandra
  • tappat lusten för varandra
  • hamnat i en krissituation
  • vill få hjälp till en bättre relation
  • en vill fortsätta förhållandet och en vill skiljas
  • nyblivna föräldrar som fått svårigheter i relationen
  • grälar om mina, dina och våra barn
  • har genomgått separation/står i begrepp attJag för inga journaler och arbetar under sträng sekretess. Jag är socionom med vidareutbildningar i psykoterapi, familjeterapi, psykodrama, symbolterapi och har ett psykodynamiskt och kognitivt förhållningssätt. Sedan 1992 har jag arbetat med familjerådgivning och innan dess inom Barnpsykiatri med familjer, föräldrar och barn. Jag har även arbetat som handledare för yrkesgrupper inom det psykosociala arbetsfältet sedan 25 år tillbaka för socialtjänstpersonal, familjehem och sjukvårdspersonal. Därför är det också möjligt att erbjuda handledning och konsultation för arbetsplatser, enskilt eller i grupp inom både offentlig coh privat verksamhet.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.