I Östersund hålls inspirationskväll om hårmineralanalys den 7 april kl 18.30-21.30. Är du nyfiken på att utbilda dig till hårmineralterapeut och vill veta mer om denna hälsoanalys, är detta ett ypperligt tillfälle.

Gratis inspirationskväll om hårmineralanalys

Dessutom får du en analys helt GRATIS, värd ca 2000 kr! Fritt inträde. Föredragshållaren Ulrika Sunnerheim-Dahlman har många års erfarenhet av att hjälpa och vägleda sina kunder med analyser och pratar varmt om möjligheterna med hårmineralanalys. Välkomna!

Share →
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.