Elin Bjurenhed
Osteopat, D.O.

Boka tid

osteopat@elinbjurenhed.se
www.elinbjurenhed.se
mobil: 070-247 98 67

Elin Bjurenhed Osteopat

Osteopati är, än så länge, relativt okänt för de flesta svenskar medan det är den ledande manuella behandlingsformen i många övriga länder i Europa. I exempelvis Tyskland, Storbritannien, Nya Zeeland och USA är det en erkänd och utbredd medicinsk behandlingsform. Det finns cirka 100 000 utövare av osteopatisk medicin spridda i världen vilket gör det till den ledande manuella disciplinen följt av kiropraktik.
Osteopatisk medicin bygger på att ta tillvara på och främja kroppens egen förmåga till läkning och bibehållande av hälsa. Osteopaten har en gedigen utbildning och är tränad att se kroppen som en helhet och hur symtom hänger ihop med dysfunktioner i rörelseapparaten. Den holistiska filosofin gör att området som behandlas inte nödvändigtvis är det som uppvisar symptom. Detta sätt att tänka och behandla ger ofta en hållbar förbättring och bättre förutsättningar att bibehålla en god funktion.

Teknikerna som används varierar beroende på patientens behov och förutsättningar, exempel kan vara massage, ledartikulering, mobiliseringstekniker, s.k. muscle energy techniques, manipulationer m.m. Behandlingen uppfattas oftast som mjuk och behaglig.

Vanliga symptom hos patienter som uppsöker osteopat är exempelvis spänningshuvudvärk, migrän, ledsmärtor, muskelsmärtor, premenstruella spänningar, matsmältningsbesvär, ryggsmärta, nacksmärta och idrottsskador.

Jag har utbildat mig på Stockholm College of Osteopathic Medicine. Utbildningen är 4,5 år och ger en bred kunskap inom anatomi, fysiologi, patofysiologi, neurologi, osteopatisk filosofi och teknik. Under de sista 2 åren av utbildningen har jag tagit emot och behandlat patienter på skolans handledarklinik under handledning av utbildad osteopat. Jag är medlem i Svenska Osteopatförbundet, SOF.

Osteopat är idag inte en namnskyddad titel i Sverige vilket innebär att vem som helst kan kalla sig osteopat utan rättsliga påföljder. Välj en osteopat med medlemskap i SOF för att säkerställa att din terapeut har adekvat utbildning (minst 4 år på heltid enligt Europeisk standard) och är ansvarsförsäkrad, för din trygghet.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.