behandlingar head odenplansnaturhalsa
Facebook odenplansnaturhälsa

BEHANDLINGAR

behandlingar massage

Akupunktur. Med pulsdiagnostik testas kroppens energikvalitet, därför är behandlingar av olika punkter med nålar för att balansera eller lyfta fram energikvaliteten ett sätt att höja energinivån. Även öronakupunktur utförs som motsvarar fot-zonterapi.

Andning (lär dig andas rätt) – Terapeut Wiveca Findahl. Lär dig hitta tillbaka till Din naturliga andning och utnyttja Din andningspotential bättre. Kursen vänder sig både till personer med andningsrelaterade besvär och personer som vill få ökad energi och kraft.

AuraTransformationTerapeut Ann-Sofi Hellmer,  är en permanent och genomgripande utveckling av ditt personliga medvetande som ger dig större utstrålning, handlingskraft och intuition. AuraTransformation™ löser inte dina problem, men ger dig kraft och energi att påverka din situation.

Bindvävsmassage –  Terapeut Wiveca Findahl. Massagens “Rolls Royce”. Behandlingar med massage ger via nervsystemet en djupverkan i form av ökad blodcirkulation, värmekänsla, muskelavspänning, smärtlindring samt ökad rörelseförmåga. Metoden är lämplig vid muskelspänningar, smärta, efter skador eller operationer, inaktivitet och olika sjukdomstillstånd.

Coaching. Med en personlig coach ser du dina möjligheter och har möjlighet att hitta din fulla potential. Du går från tanke till handling. Coaching fungerar lika bra i din yrkesroll som i ditt privatliv.

EFT      ”En enklare väg till förändring” – Terapeut Ann-Sofi Hellmer

EFT, Emotionell Freedom Technique,  som också kallas Tapping, är en effektiv metod och behandling av problem såsom fobier, oro och smärta.  Du kan använda EFT för att förbättra dina relationer, både hemma eller på jobbet samt för stressahantering i din vardag.  EFT är vår Emotionella Förbandslåda alla kan lära sig använda i sin vardag för att komma ner i varv samt ge oss ett effektivt verktyg för personlig utveckling.

Emi – En ögonrörelseterapi som hjälper till att bearbeta trauma.

Energimassage – En massageform som är energigivande och utförs på en specialstol med kläderna på.

ES-Tech: Nu finns en vidareutveckling av denna uppskattade effektiva hälsoscreening, Wellness-Medical-Screening, WMS, som mäter en rad biomarkörer som är viktiga för din hälsa, ex.v hjärta/kärl, insulinkänslighet, nervsystem och mycket mera. WMS är evidensbaserad. Läs mer om denna under WMS.

Fibromassage. Massage är en av de bästa metoderna för att ge smärtlindring. Medicinsk Fibromassage är en speciellt anpassad, mycket skonsam massagemetod som utvecklats under nittiotalet i syfte att hjälpa personer med kronisk smärta. Fibromassage bör även kombineras med en sund kost och näringstillskott som stödjer hälsa och har naturliga inflammationsdämpande egenskaper.

Friskvårdsprodukter   Terapeut Ulrika Sunnerheim-DahlmanSe nätbutik

Funktionsmedicinska analyser. Analyserar matsmältning, hormoner, toxisk belastning, mineralbalanser, fettsyrabalanser, dolda födoämnesallergier, överkänsligheter, matintoleranser, DNA-testning, mikrobiom, parasiter, candida m.fl.  Cecilia Norlin och Ulrika Sunnerheim-Dahlman erbjuder ett brett utbud av olika funktionsmedicinska analyser.

Fytoterapi – örtterapi. Örtmedicin (fytoterapi) är den äldsta och allra mest beprövade läkekonsten. Intresset för örtmedicin har kraftigt ökat de senaste åren både hos allmänheten och hos forskare. Genom det allmänna intresset av användandet av örtmedicin behöver patienter vägledning och råd. Fytoterapeuten arbetar genom diagnos att hitta rätt medel och dosering för behandling.

Födoämnesallergi. Terapeut Ulrika Sunnerheim-Dahlman . Nyttig mat kan göra dig sjuk! Du får information om typ III födoämnesallergi och dess effekter på hälsan samt individuellt anpassade näringsråd med hjälp av unik allergitest. Många forskare ser idag kopplingar mellan typ III födoämnesallergi och hälsoproblem- som till exempel:

 • kroniska mag- och tarmbesvär –
 • hudsjukdomar som neurodermatit och psoriasis
 • ledvärk och reumatiska besvär
 • kronisk trötthetssyndrom
 • fibromyalgi
 • diabetes typ II (åldersdiabetes)
 • fetma och sjuklig fetma

Hur kan ImuPro hjälpa dig? Det lömska med typ III födoämnesallergi är att den ofta inte ens upptäcks. Huvudsakligen beror det på att symtonen visar sig först 8-72 timmar efter födointaget. Därför är det till exempel möjligt att mag- tarmbesvären på fredagen orsakas av något man åt på onsdagen! Läs mer www.imupro.se

Homeopat. Är ett eget medicinskt system som bygger på att stötta kroppens egna läkande krafter och uppnå tillfrisknande. Homeopati finns i hela världen och i många europeiska länder både på sjukhus och på universitet. I många av EU:s länder ingår homeopati i det vanliga sjukvårdssystemet med egna professurer.

Hypnosterapi   – Terapeut Ann-Sofi Hellmer

En av världens äldsta terapi former och ett helt naturligt tillstånd där vi har möjlighet att påverka och förändra hur vi upplever vår värld och människorna i vår omgivning. För stress hantering, ökad förståelse och förlåtelse för oss själva och andra.  Att förverkliga sig själv och nå sin potential, sina mål och drömmar på ren och skär vilja kan vara svårt, men med hjälp av hypnos och tillgång till vårt undermedvetna låter resultaten inte vänta på sig.

Hårmineralanalys – Terapeut Ulrika Sunnerheim-Dahlman. En individuell analys av Ditt vitamin- och mineralbehov samt ämnesomsättning. Analysen innehåller även individuella kostråd, ger Dig information om mineralstatus, ev. giftiga metaller/mineraler, talar om vilken ämnesomsättningstyp man är, kostråd samt ett skräddarsytt kosttillskottprogram.

ImuPro. Terapeut Ulrika Sunnerheim-Dahlman Hur kan ImuPro hjälpa dig? Det lömska med typ III födoämnesallergi är att den ofta inte ens upptäcks. Huvudsakligen beror det på att symtonen visar sig först 8-72 timmar efter födointaget. Därför är det till exempel möjligt att mag- tarmbesvären på fredagen orsakas av något man åt på onsdagen! Läs mer www.imupro.se

Klassisk massage –  Terapeuter: Wiveca FindahlUlrika Sunnerheim-Dahlman. Behandlingen ger avslappning, energi och balans samt ökar cirkulationen, dessutom stimuleras olika organ och funktioner via huden. Denna metod innehåller de klassiska greppen: effleurage, petrissage, friktioner och tapotement. Massagen kan anpassas från mjuk avslappnande massage till tuff sportmassage

Kognitiv Psykoterapi – Kognitiv Psykoterapi är en verkningsfull metod mot både emotionella problem och djupare kliniska symptom. Metoden bygger på ny modern klinisk forskning om människan, existentiell filosofi, humanistisk psykologi samt en hel del österländskt inflytande.

Kognitiv kommer från latinska cognitus = kunskap. I samtalen får man mer kunskap om sig själv, vilka eventuella emotionella mönster som präglar en person, mer kunskap om både sig själv, andra och omvärlden. Utifrån den nya kunskapen kan man agera annorlunda och relatera till sig själv och sin omgivning på ett mer harmoniskt sätt. Man bygger upp sin egen psykologiska “verktygslåda” för att bli väl rustad att ta itu med livets realiteter. Bara samtal i sig själv har kort förändringspotential. En bra terapi handlar om att känna, tänka och agera på nya sätt. Det är i handling som vi förändras och befäster
vår utveckling och process framåt.

Lotorpsmetoden/Andningsmassage/Thoracal mobilisering Terapeut Wiveca Findahl. Lotorpsmetoden bygger på svensk klassisk massage och inriktar sig på massage av andningsmuskulaturen. I metoden ingår också andningsövningar för att lära patienten att andas bättre. Effekten av detta är ofta häpnadsväckande kraftig och många känner en omedelbar effekt och förbättring av problem som kan ha varat i åratal. Metoden är lämplig vid:

 1. astma och astmaliknande symptom
 2. doftallergier av olika slag
 3. problem med stress, svårt att få luft, panik, ångest
 4. svår hosta, problem med slem
 5. KOL-sjukdom

Även multipla symptom beskrivs enligt följande; yrsel, dimsyn, huvudvärk, stickningar i fingrarna, ögonirritation, symptom från magen, kalla händer och fötter.

Lymfflödesmassage – Terapeut Ulrika Sunnerheim-Dahlman. Med manuellt lymfdränage stimuleras lymfbanorna att arbeta bättre med exempelvis bortförsel av slaggprodukter och motverkar svullnadskänsla i kroppen.

Magnetenergimassage – Terapeut Ulrika Sunnerheim-Dahlman och Terapeut Wiveca Findahl. En mycket stressreducerande och energigivande massagemetod. Olika magnetrullar används för ökad avslappning och cirkulation.

Mental träning, personlig utveckling –  Terapeut Wiveca Findahl. Metoden har till syfte att förbättra det mentala immunförsvaret, ge en ökad självinsikt och tilltro till den egna förmågan, ge en verktygslåda för att bättre hantera tillvaron. Metoden följer professor Lars-Eric Uneståhls koncept för mental träning.

Näringsterapi – Terapeuterna Ulrika Sunnerheim-DahlmanCecilia Norlin. Skräddarsydda kostråd för individuell vitamin- och mineralterapi, fettsyror, aminosyror och probiotika m.m. Olika faste- och reningsprogram.

Magnetenergimassage – Terapeut Ulrika Sunnerheim-Dahlman och Terapeut Wiveca Findahl.  Japansk avslappnande och stimulerande metod, där rygg och nacke bearbetas med två energigivande teknologier.

Massage. Terapeut Ulrika Sunnerheim-Dahlman. Behandlingen ger avslappning, energi och balans samt ökar cirkulationen,dessutom stimuleras olika organ och funktioner via huden.

 Personlig utveckling – Terapeut Wiveca Findahl. Samtal, bildterapi, healing för att integrera kroppslig och själslig läkning.

Naturprodukt år 2000. Pisangpulvret är en 100% ren naturprodukt som utvinns ur en speciell utvald storväxt kokbanan. Pisangpulvret, som är rikt på kolkydrater, vitaminer och mineraler, har under ca fyra års tid framgångsrikt testats av många svenskar terapeuter.

Ur Aftonbladet: “Losec och liknande läkemedel stryper saltsyreproduktionen av intrinsic factor som är en förutsättning för upptaget av vitamin B12. En för liten mängd saltsyra innebär färre matsmältningsenzymer från bukspottskörteln och därmed ett sämre näringsupptag i allmänhet….”

Jean Carper, välkänd amerikansk expert på medicin och hälsofrågor, skriver om pisang i sin bok: “Enligt forskarna stimulerar bananen celltillväxten i magens slemhinna och den bidrar också till att mer sekret frisätts, vilket sedan lägger sig som ett skyddande skikt så att saltsyran och pepsinet i magsaften inte kommer åt att fräta på cellerna.” (Ur Mat är bästa medicinen, Jean Carper)

PNF mot muskelrelaterade besvär – Terapeut Wiveca Findahl. Med hjälp av frågor, kroppsläsning och muskel- och palpationstester kommer vi fram till vilka muskler som behöver behandlas. Behandlingen sker med massage, spänningsbehandling, behandling av triggerpunkter och muskeltöjningar. Efter avslutad behandling ges träningsråd och hemprogram.

Psykodynamisk samtalsterapi – En samtalsmetod som fokuserar på relationer och känslor.

Psykosyntes -en samtalsterapi på frammarsch. Psykosyntes är en modern och effektiv samtalsterapi som fokuserar på det friska och starka i människan. Vi bygger framåt med fokus på växande, men blickar också tillbaka på de ögonblick och miljöer som format oss.

Psykosyntesen är en i högsta grad praktisk psykologi. Den får oss inte bara att förstå varför vi beter oss som vi gör, utan hjälper oss också att hitta nya tanke- och handlingsmönster. Under terapin använder vi en rad tekniker som senare blir till värdefulla redskap i klientens vardag. Psykosyntesens mål är att etablera en hälsosam kontakt mellan medvetandet och det omedvetna. Då kan vi lära känna oss själva bättre, förstå våra behov och bättre styra över våra liv. För mer information om samtalsterapi i psykosyntes, kontakta någon av våra Psykosyntes-terapeuter på Odenplans Naturhälsa.

Reflexologi. Terapeut Ulrika Sunnerheim-Dahlman Vidareutvecklad form av zonterapi där reflex-zonsystem över hela kroppen kan behandlas.

 Revolving –  Terapeut Wiveca Findahl. Utifrån en analys av kroppshållningen arbetar vi med denna djupgående massageform där man påverkar bindvävshinnorna runt musklerna och djupa muskelgrupper i syfte att korrigera obalanser mellan muskelgrupper, frigöra andningen och förbättra kroppshållningen mm.

SCS mot dysfunktioner i rörelseapparaten – Terapeut Wiveca Findahl. Tekniken används oftast vid rygg- och nackbesvär. Den går ut på att identifiera s.k. “tenderpoints”, som uppstår vid muskelspänningar och led-dysfunktioner. Genom att åstadkomma maximal avslappning i det drabbade området, tillåts drabbade muskler att slappna av och man får spänningen/dysfunktionen att släppa.

Stresshantering Terapeut Wiveca Findahl. I kursen blandas föreläsning, hemövningar och erfarenhetsutbyte. Vi arbetar med moment som, fysisk avslappning, mental avslappning, jag-styrketräning, målprogrammering, attitydträning, humor skratt och glädje, i syfte att stärka den egna förmågan till avspänning och återhämtning och att i förlängningen bättre få kontroll och styrning av sin tillvaro och minska stressen.

 Taktil beröring – Taktil betyder beröring. Taktil Stimulering är en beröringsform som skapar ett inre lugn, en djup avslappning och ett ökat välbefinnande.  Mycket lämpligt bl a vid stress, ”utbrändhet” och sömnsvårigheter. Har också anpassats för barn och vuxna med t.ex.rörelsehinder, begåvningshandikapp och/eller autism samt förvärvade hjärnskador efter olyckor.

WMS Wellness-Medical-Screening (vidareutveckling av ES-Tech) Terapeut Ulrika Sunnerheim-DahlmanKroppsscanning med modern evidensbaserad teknologi. Vi använder den senaste uppgraderade nya versionen av Ess-Teck-scannern- Wellness-Medical-Screening.  Denna effektiva och ej invasiva Wellness-Medical-Screening ger på några minuter en fysiologisk panel, bestående av ett antal olika biomarkörer-mätbara indikatorer på ett biologiskt tillstånd. Screeningen hjälper dig förstå din hälsostatus och därmed vilka optimala livsstilsråd, kost- och träningsprogram som kan ge bäst effekt på din hälsa, samt rekommendationer om kosttillskott

Yoga.Yoga betyder att länka samman och integrera tanken, känslan med kroppen. Den sätter igång ett inre växande, hjälper oss att reducera stress, samt att uppnå balans till kropp o själ. Du kan träna yoga antingen som privatlektion eller i form av en enskild terapeutisk session.

 Zonterapi –  Terapeuter Christine DittmerUlrika Sunnerheim-Dahlman. Hela kroppen finns representerad i fotens reflex-zonsystem. Metoden är på samma gång diagnostiserande och behandlande. Kroppens enastående självläkande förmåga stimuleras. Hela kroppen finns representerad i fotens reflex-zonsystem. Metoden är på samma gång diagnosticerande och behandlande. Kroppes enastående självläkande förmåga stimuleras. Se bild 

 

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.