Ann Christiansen

Välkommen till

Ann Christiansen

Leg. Psykolog, auktoriserad existentiell psykologJag är legitimerad psykolog samt även auktoriserad existentiell psykolog via SEPT (Sällskapet för existentiell psykoterapi). Jag arbetar integrativt och har, utöver min specialisering inom existentiell terapi, även läst psykodynamisk terapi och personcentrerad terapi. Jag har erfarenhet av att arbeta med bland annat stress/utmattning, relationssvårigheter, kommunikationssvårigheter, låg självkänsla, trauma, sorg, livskriser, depression och ångest.

 

Jag erbjuder både kortare och längre kontakter beroende på ditt behov. Om det passar dig bättre så går det även bra att ses digitalt.    

 

Kort om Existentiell Psykoterapi

Existentiell psykoterapi är en humanistisk inriktning som grundar sig i existentialistisk filosofi och psykologi. I den existentiella terapin är det du som individ och din subjektiva upplevelse som står i centrum, som Sören Kierkegaard sa: “Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där”.

 

En viktig aspekt i terapin är huruvida du upplever en känsla av mening och i terapin utforskar vi vad som känns meningsfullt för just dig. Målet är inte att hitta allmängiltiga lösningar utan att hjälpa dig till insikt hur du kan hitta ditt eget sätt att förhålla dig till personliga utmaningar och svårigheter. Det är viktigt för mig som psykolog att skapa en trygg och öppen atmosfär där du får möjlighet att utforska ditt liv, dina val, tankar, känslor och värderingar.

 

Varmt välkommen att boka en tid via telefon eller mail!Kontakt och bokning


Ring  070 224 55 58


Mail:

Info@psykologmottagningexistenz.se