Nyss avslutat en tredagars fullmatad vidareutbildning inom DNA-analys med Umahro Cadogan från Nordic Laboratories. Det finns så mycket spännande information om hur DNA-analys kan hjälpa oss till bättre hälsa. Kontakta oss för ett test eller bara få information om hur just du kan dra nytta av ett DNA-test.

Umahro Cadogan

Share →
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.