From the monthly archives: "september 2015"

En AuraTransformation ™ är en permanent och genomgripande utveckling av din aura och utstrålning som efterhand medför många fördelar på det personliga planet.

Auratransformation TM

För att beskriva det kort, så förenar AuraTransformationen din intuition med din handlingskraft. Dessutom medverkar den till att förstärka genomslagskraften i din utstrålning och i ditt energifält således att du inte behöver bekymra dig över större eller mindre motstånd från omvärlden. Du får större livslust och låter dig inte styras av någon dold agenda som du inte själv kan stå för. Dessutom blir det lättare för dig att definiera dig själv som människa och det blir lättare för dig att markera dina gränser i förhållande till omvärlden.

Kan detta vara något för dig?
Ann-Sofi Hellmer