From the monthly archives: "juni 2014"

Har du tänkt på hur viktigt det är att tänka rätt? Eller i alla fall något som är i linje med hur vi vill att vår dag och vårt liv ska se ut. Läs det som står nedan, långsamt, och låt det sjunka in.

Det vi tänker…. bestämmer vad vi känner…. och det vi känner…… bestämmer hur våra övertygelser formas….. och de i sin tur avgör hur vår dag blir, hur vi agerar och reagerar…. och på längre sikt bestämmer hur vi lever vårt liv.

Så sträva alltid efter att tänka tanken som är bäst för dig, i varje stund och varje dag. Är det svårt att tänka rätt? Har du en elak eller dömande inre röst som talar till dig?

Då kan EFT/Tapping, också kallat ”knackning” hjälpa.
Välkommen att boka tid!

Ann-Sofi
hypnosthlm.se
070 326 70 96