From the monthly archives: "april 2014"

IBS – irriterad tarm –  gluten och mjölken: Skadorna av spannmålet och Glutenet samt skador av komjölk och mejeriprodukter visar sig allt längre ner i åldrarna, men läkarna vill hellre behandla biverkningarna eller ge tillskott än att utesluta det som verkligen skadar immunförsvaret, tarmen och näringsupptaget som uteblir genom den förstörda tarmen.

Forskning pågår säger man..Vad kostar detta ? Folk blir sjukare och sjukare, miljarder i löner och till forskning som inte leder någon nämnvärd stans mer än till kryptiska utlåtanden. Läs mer

Källa: Gluten den stora sjukdomsalstraren

 

Svd: Inflammationsdrivande mat kopplas till depression

En ny stor Harvard-studie kopplar samman risken för depression med inflammationsdrivande mat som sockrade drycker, vitt mjöl och margarin. En diet med bland annat vin, kaffe, olivolja och gröna bladgrönsaker tycks däremot skydda mot inflammation.

Bakom studien, som publicerats i tidskriften Brain, behaviour and immunity, står flera av världens mest kända forskare på nutritionsområdet, däribland Harvardprofessorerna Walter Willett och Frank Hu.

Läs mer

Anna Bäsén har i början på april en serie på 15 artiklar och webbinslag kampanjartat försökt smutskasta alternativmedicinen i Sverige. Hon avslutar sina angrepp med artikeln ”Nu behövs skärpt lagstiftning” där hon skriver: ”Från en liten klick arga alternativmedicinare har det kommit hat, lögner och dödshot.”

[Denna replik skickades in till Expressens redaktör Thomas Mattsson, men denne valde att inte besvara önskemålet att publicera denna slutreplik. Expressen tycks alltså tillåta Anna Bäsén i drygt 15 artiklar smutskasta alternativmedicinen, men de alternativmedicinska förbunden får inte replikera i samma tidning. Red. anm.]

Vi som företräder svensk alternativmedicin ser naturligtvis med största allvar på Bäséns påstående att hon ska ha dödshotats av alternativmedicinare och uppmanar Bäsén att polisanmäla dessa. De alternativ- och komplementärmedicinska föreningarna i Sverige kan sedan överväga att utesluta dessa personer i den mån de är medlemmar i någon förening.

Foto på Heléna Eddesjö, ordförande i KAM

Om Anna Bäsén inte polisanmäler uppstår en situation där vi ifrågasätter riktigheten i hennes påståenden. Vår bestämda uppfattning är att alternativmedicinare överlag är mycket hederliga människor med många nöjda och väl bemötta patienter och kunder som fått medicinsk hjälp, ofta när landstingsvården misslyckats.

De alternativmedicinska föreningarna och förbunden i Sverige arbetar ständigt för att säkra kvaliteten på terapeuternas arbete. Alternativmedicinen är inte alls en sluten värld som Bäsén påstår och definitivt inte lukrativ eftersom den inte är föremål för kraftiga subventioner som är fallet för primärvården där läkarna har mycket höga löner. Alternativmedicinen är en öppen verksamhet med terapeuter som ofta står på en grund av legitim och universitetsmässig basutbildning.

Det har gjorts flera utredningar som syftar till att skapa ett nationellt register för terapeuter med basmedicinsk kompetens tex ”Ett nationellt register över yrkesutövare av alternativ-eller komplementärmedicin” (SOU2004:123). Tyvärr har myndigheterna val att ignorera dessa försök att säkra välutbildade terapeuter och säkerhet för patienten.

Det är vad vi arbetar för, en hög svensk alternativmedicinsk kompetens hos terapeuter som har samma frihet under ansvar som i många andra mer utvecklade länder där alternativmedicinen både samverkar och samexisterar med andra vårdformer.

Signerat

Heléna Eddesjö, ordf. KAM Branschorganistaionen för Komplementär och Alternativ Medicin
Cathrine Jonsson, ordf. SNS Svenska Naturmedicinska Sällskapet
Mikael Tunander, ordf. Branschrådet BKM inom Skandinaviska Förbundet Komplementär Medicin
My Dahling, ordf. i Näringsmedicinska Terapeutförbundet
Sanna Ehdin, immunolog

Mot bakgrund av Anna Bäsén, Expressens artikel den 6 april 2014 har Torbjörn Sassersson, NewsVoice intervjuat Ulrika Sunnerheim-Dahlman, näringsterapeut och klinikchef  vid Odenplans Naturhälsa.

Torbjörn Sassersson: Kan du beskriva din utbildning, profession/titel och din yrkesmässiga erfarenhet?

Ulrika Sunnerheim-Dahlman:  – Jag är Certifierad Näringsterapeut sedan 2003 och medlem i NMTF, Näringsmedicinska Terapeutförbundet vilket innebär att jag har en godkänd näringsterapeutisk utbildning samt motsvarande 40 poäng i basmedicin. Jag är även certifierad/auktoriserad  Zonterapeut-Reflexolog  sedan 1993 och är sedan många år medlem i Kroppsterapeutiska Yrkesförbundet. Intresset och utövandet av zonterapin började redan 1985.

På den tiden arbetade jag som nyutexaminerad högstadielärare (med behörighet förgymnasium), i matematik och musik och gjorde så fram till 1994. Utbildning från Uppsala och Stockholms universitet vid matematiska och geovetenskapliga institutionen, Lärarhögskolan i Sthlm samt Kungliga Musikaliska Akademin, Musikhögskolan i Sthlm. Massageutbildning med några specialinriktningar från Axelsons Gymnastiska Institut. Klinikchef på Odenplans Naturhälsa sedan 1997.

Anser du att den bild som Anna Bäsén presenterade för Expressens läsare är rättvis mot dig som yrkesutövare av alternativmedicin? På vilket sätt var den rättvis/orättvis?

Ulrika Sunnerheim-Dahlman:  – Nej, verkligen inte! Hur det egentligen gick till beskriver jag på Odenplans Naturhälsas hemsidas blogg, www.odenplansnaturhalsa.se, när Anna Bäsén besökte mig under de tre tillfällena samt under telefonintervjun. Min ”True Story” kan även läsas på 2000-talets vetenskaps hemsida, www.2000tv.se.

Helt kort nämner jag här tre saker:
 • att det var Anna Bäsén själv som initierade upprepade gånger till att få köpa kosttillskott.
 • att Anna Bäsén har vägrat att ta till sig information och förklaringen om att ”garanterat glutenfritt havre går alldeles utmärkt att äta om man har för avsikt att utesluta gluten”, trots att hon har den inspelad tre gånger.
 • att Anna Bäsén låter tittarna tro att professor Marcus Borres kommenterar en analys,  som visas i bild när han i själva verket tittar på en filmsnutt på hennes kamera, som visar muskeltestningen från besöket.

Jag finner hans kommentar helt förståelig och naturlig när det är muskeltestningen han kommenterar för den är svår att förstå. Den ska upplevas! Jag upplyser alla mina kunder när vi gör muskeltesting för första gången att det är en ovetenskaplig metod men som kan indikera vissa saker ch att jag tar den med en nypa salt.

Jag är mycket tacksam för att Ann-Marie Näslund hade sinnesnärvaro nog att att spela in den förhörsliknande intervjun som Anna Bäsén utsatte oss alla för. Hon svarade för övrigt mycket bra på Anna Bäséns frågor/påståenden.

Anna Bäsén hävdar att en stor mängd diagnoser ställdes på henne. Hur många diagnoser ställde du på Bäsén och vad är skillnaden på en diagnos och att som terapeut/alternativläkare redovisa ett symptom?

Ulrika Sunnerheim-Dahlman:  – Skolmedicinen ställer diagnoser, det gör inte vi inom närings/alternativmedicinen.Med hjälp av funktionsmedicinska tester och olika tekniker kan vi få information om obalanser, brister eller överskott och därmed får våra kunder/klienter möjlighet och hjälp att rätta till dessa. Anna B var dock inte intresserad av att få sin analys ImuPro100 genomgången och förklarad.

Hur kommer det sig att skolläkaren som testade Anna Bäsén ansåg att hon var fullt frisk, medan du fann flera symptom på sjukdom?

Ulrika Sunnerheim-Dahlman:  – Dels hade det varit intressant att få veta vilka skolmedicinska prover och analyser som läkaren lät utföra vi detta tillfälle och vad dessa innefattade, riktigt ”alla” var det nog inte… Anna Bäsén har ju själv berättat offentligt att hon har vissa kroniska problem och diagnoser så då verkar det ju lite konstigt att Anna Bäsén påstår att läkaren säger att hon är fullt frisk.

Att vi inte kommer fram till samma resultat beror ju dels på att vi inte testar/analyserar samma sak och dels på att vi har olika testmetoder. Inom alternativmedicinen finns många funktionsmedicinska tester att tillgå som inte används inom skolmedicinen. Ett exempel är ImuPro-analyserna som testar för IgG(total) -antikroppar som kan påvisa födoämnesintoleranser/allergier som bl.a kan orsaka kroniska inflammationer.

Anna Bäsén anser att du är en bedragare. Varför tror du hon anser det?

Ulrika Sunnerheim-Dahlman: – Ärligt talat så tror jag inte att hon tycker det, men hon behövde sin ”story” för att artikelserien skulle uppfylla sitt syfte.

Något annat du vill tillägga?

Ulrika Sunnerheim-Dahlman:  – Ett BOT-avdrag vore bra! Att den som tar hand om och investerar i sin hälsa på olika sätt ska få en motsvarande skattelättnad upp till ett visst belopp, på samma sätt som RUT- och ROT-avdraget, eftersom den personen på så sätt med största sannolikhet kommer att vara friskare, arbeta längre och vara till mindre ekonomisk belastning för samhället i fråga om sjukvård, sjukersättning eller förtida pensionering. Kroppsterapeuternas Yrkesförbund driver frågan.

Om du blickar framåt 50 år vilken ställning tror du dagens alternativmedicin då har och hur tror du att skolmedicinen utvecklats? Kommer vi att ha integrativ medicin eller kan skolmedicinen ha helt ersatt dagens alternaivmedicin?

Ulrika Sunnerheim-Dahlman:  – En önskan är givetvis att alternativ/komplementärmedicinen ska få mer samhällelig acceptans och få finnas sida vid sida under ordnade och reglerade former där krav ställs på godkända utbildningar och basmedicinsk grundkompetens. Skolmedicinen har självklart sin plats i samhället med all sin medicinska expertis och avancerade behandlings- och diagnosmetoder.

Hur anser du att en människa uppnår kroppslig hälsa, ett starkt immunförsvar och ett långt och aktivt liv?

Ulrika Sunnerheim-Dahlman:

 • God sömn.
 • Goda relationer.
 • Motion (i måttliga mängder) och rörelse. Gärna ute i naturen!
 • Yoga/Meditation i någon form som passar. Det finns så många olika!
 • Bra mat av naturliga och ekologiska råvaror.
 • Se till så att vi har ett bra näringsupptag så att vi tar upp den fina mat och ev kosttillskott som vi äter.
 • Drick och använd renat vatten, även till matlagning, som har en bra pH-balans och har sina mineraler och spårämnen kvar. Har man en enklare vattenrening hemma så kan man själv sätta till spårämnen via mineraldroppar och vid behov en pH-balanserande produkt, t.ex bikarbonat som det talas så mycket om idag. Prova med pH-papper så att önskvärd balans uppstår.
 • Ren inomhusluft med hjälp av en luftrenare. Det finns även sådana som samtidigt fyller luften med negativa joner som det finns i överflöd av ute i naturen. Välgörande!
 • Ett bra kosttillskottsprogram av god kvalité och väl anpassat för ens egna behov kan också vara mycket välgörande.
 •  Att komma ihåg att vår fantastiska kropp konstant reparerar sig och byter ut sina celler. Mag/tarmkanalen förnyar sig allra snabbast och är så viktig för vår hälsa. Kroppen gör jobbet men det är vi själva som tillhandahåller byggmaterialet!

Något annat du vill tillägga om framtidens vård, hälsa och medicin?

Ulrika Sunnerheim-Dahlman:  – Min vision har alltid varit att ”Bygga broar mellan skolmedicinen och alternativ/komplementär medicinen” – och kommer så att förbli.

Torbjörn Sassersson
Torbjörn Sassersson
NewsVoice

Hej Anna Bäsén!

Jag har förstått att Du är skeptisk till alternativmedicin, oberoende av vad det handlar om. Det verkar också som Du är medlem i VoF* och har informerat om LCHF på det sätt som kännetecknar medlemmarna i eller sympatisörerna av VoF. Det verkar som om Du inte vill förstå att det finns båda bra och dåliga saker/personer inom såväl skolmedicinen som alternativmedicinen. Vem har gett Dig i uppdrag att selektivt baktala den ena av dessa verksamheter?

Det, som slog mig när jag lyssnade på Din intervju av Ann-Marie Näslund var att Du inte ville lyssna, Du ville ha svar som Du kunde använda i den av Dig förutbestämda vinklingen. När jag idag (8/4-14) läser Dina kommentarer i Expressen förstår jag att Du inte lyssnat på de andra ”offren” heller.

När det gäller synträningen vill Du inte förstå att träning av ögats muskler och reflexer inte är mer skadligt än att träna ben- och armmuskler och de till dessa kroppsdelar kopplade reflexerna. Skulle Du ha ställt samma typ av frågor till dem som tränat våra kända fotbollsspelare eller tennisstjärnor? Du kan väl inte på allvar tro att träning av ögonens muskler och reflexer skulle vara skadliga?

Metoden att fråga professorer är tacksam när man vill ha det svar man önskar för de flesta är otroligt okunniga i allt som inte rör deras centrala forskning. Alldeles för många tror att det finns en klart samband mellan akademiska titlar och kunnighet men så är inte fallet. Detta illustrerades på ett perfekt sätt av ögonprofessorn som kommit underfund med att benen inte blir längre av att man tränar muskler.

Nobelpristagaren Richard Feynman skrev en gång att ”Vetenskap är att ifrågasätta experterna”: Jag tror Du blir bättre som vetenskapsjournalist om Du tillämpar det synsättet när Du intervjuar kända forskare.

Se gärna tillbaka på det Du skrivit om vaccination mot svininfluensan. Ingen i min stor-familj eller nära vänner vaccinerade sig, vilket man tackade mig för. Trots att det fanns både vetenskapliga artiklar och tidningsartiklar, som innehöll klara varningar var det ingen journalist i Sverige som vågade rapportera sanningen. Enligt min mening ett lågvattenmärke för det som kallas ”granskande journalistik”. Jag använder ordet ”vågade” eftersom jag utgår från att journalister är läskunniga.

På ett ställe hittade jag att Du skrivit: ”Extra bekymmersamt är det när verkningslösa metoder betalas av våra skattepengar och används i sjukvården, vilket blivit vanligare. Jag tycker vi ska lägga våra skattepengar på behandlingar som bevisligen fungerar.” Håller helt med Dig om Du talar om sjukvården i stort och inte begränsar Dig till att tala illa om ”alternativa metoder”.

Hur många miljarder kostar det inte samhället att man fortsatt förskriver statiner mot något som inte är en sjukdom och då använder mediciner som långtifrån saknar biverkningar av olika slag? Har Du satt Dig in i hur statiner fungerar och vad de åstadkommer i kroppen? Om inte så har Du missat ett område där Ditt engagemang skulle göra nytta och spara många skattemiljoner. Det är inte bara kolesterol som sänks utan även ubiquinon (Q10), som är viktig för cellernas andning, squalen, som är viktig för bildning av steroidhormoner och vitamin D3, Heme A, som ingår i hemoglobin i de röda blodkropparna, dolicholer, som ingår i mängd viktiga kemiska reaktioner och som troligen är kopplad till Parkinsons sjukdom.

Detta för att statiner hämmar enzymet HMG-CoA reduktas, som finns ganska högt upp i lång kedja av enzymatiska reaktioner. Biverkningarna är verkligen inte ofarliga. Här finner Du ett område för att spara skattemiljoner och hjälpa de människor som av industrins profitbegär och många läkares okunskap medicineras i onödan. Många köpta läkare kommer att klaga om Du ger Dig tid att granska detta område.

Börja med att läsa boken ”Forskningsfusket” av docent Ralf Sundberg. Allt tal om ”onda och goda kolesteroler” saknar verklighetsförankring och dels visar att förespråkarna har en bristande utbildning i hur kroppen fungerar, dels ignorerar den omfattande vetenskapliga forskning som försökt återställa ordning i det kaos som Ancel Key startade med sina förfalskade rapporter och som sedan underhållits av läkemedelsindustrin på ett totalt samvetslöst sätt.

När Du satt Dig in i hur statinerna fungerar och förstår vad följderna av den ”statinisering” av befolkningen, som nu pågår, betyder för hälsan i stort kan Du göra en god insats. Men Du måste då också inse att Du utmanar ekonomiskt mycket starka krafter. Vi vet att samarbetsorganisationenInternational Life Science Institute (ILSI) har miljarder dollar inte bara för att att främja försäljningen av socker, läskedrycker, bröd, pasta, tobak, läkemedel och vacciner utan även för att genomföra ”riggade studier” (av de okunniga kallad forskning). För många av dessa rapporter är skribenterna anställda på företagen eller på av företagen betalda ”kliniska forskningscentra” (CRO = Clinical Research Organisations).

Till sist anser jag att det var synnerligen fult av Dig att närma Dig Dina intervjuoffer under falska förutsättningar. Människor som inte kör med raka rör skall man aldrig lita på. Jag har själv ett par gånger råkat ut för det av Dig tillämpade ”journalistiska tricket” och det har märkt min inställning till journalisterna på Expressen och Aftonbladet för livet. Jag ger dem inga intervjuer!

Regler kan ha undantag. Expressens medicinjournalist Bernt Bernholm (svensk medicinjournalistiks fader) hade jag nära samarbete med och jag ingick under ett antal år i hans grupp av experter. Det var aldrig några problem i det fina samarbete som han hade med alla läkare. Ta gärna honom till förebild och låt sakligheten få företräde. Då slipper Du de omdömen Du nu får ”från en liten klick av dem som håller på alternativmedicinen”. Dina undanflykter är ur min synvinkel inget annat än feghet och/eller självbedrägeri.

Med vänlig hälsning,
Rune Eliasson
docent och legitimerad läkare

* Föreningen Vetenskap och Folkbildning

“I framtiden måste vi befästa tillgång till en hälso- och sjukvård som på ett säkert och effektivt sätt integrerar traditionell, komplementär och alternativ medicin (TM/KAM). Det är en mänsklig rättighet.” – Dr. Margaret Chan, generaldirektör för Världshälsoorganisationen WHO, i slutet av 2013 om sin nya strategi på området. Läs om den här:

WHO vill ha alternativmedicin:

Här delar jag med mig av det som händer i mitt liv just nu – och det är mycket!!
Sanna Ehdin hos Passagen Blogg.

 

 

Jag skulle ha uppskattat om du Anna Bäsén höll dig till sanningen om vad som egentligen skedde och vad som sades under dina tre besök hos mig samt under den telefonintervjun som gjordes under torsdagskvällen den 3 april.

Så här gick det egentligen till: 

Hela händelseförloppet finns väl dokumenterat i journalanteckningar samt i mitt bokföringssystem via Fortnox.

Första besöket 14/2-14: Alla hjärtans dag!

”Anna Rislund” vill ha med sin ”make” när hon kommer in och han är med under hela besöket. Hon är klädd i många röda smycken, rött hårband och röd sjal, lite uppseende väckande men som passar bra på en ”Alla Hjärtans Dag”. Jag ger henne en komplimang för det. Anna berättar att hon har besvär med sin mage. Jag berättar om ImuProanalysen och Anna får en broschyr i sin hand att ta med hem och fundera på saken.

Anna uppträder lite barnsligt men är så söt och vänlig, frågar ofta om och säger ”hur då” och lägger huvudet på sned – och jag åker ”dit” och förklarar om och om, på nya olika sätt … för att hon ska förstå och bli nöjd. Jag frågar om hon vill göra muskeltestning som jag själv alltid lite skämtsamt kallar för ”Hokus Pokus”-metod! Jag kallar den så eftersom det inte finns någon vetenskaplig förklaringsmodell och jag har svårt att förklara den på annat sätt också. Metoden som sådan används flitigt världen över kan indikera viss information vilken ofta visar sig stämma efter att vi gjort tex ett ImuPro-test eller en hårmineralanalys. Men jag tillägger alltid att man får ta den med en nypa salt.

Här tar ”maken” en bild med mobilen, ”till fejan” säger han. Jag hinner inte reagera. Muskeltestningen i Annas fall visar på mjölk, ägg, gluten och jäst. Vanliga havregryn innehåller spår av gluten så jag upplyser om att specialodlat havre som är garanterat glutenfritt går utmärkt att äta.

Obs, denna information gällande havre upprepar jag vid den filmade intervjun den 21/3 samt vid den inspelade telefonintervjun den 3/4-14. Lite intressant att notera är att när vi fått Annas Bäséns ImuPro100-svar två veckor senare så visar detta på reaktion mot just: mjölk, ägg men ej på gluten. På gluten har hon 5,96 mikrogram/ml vilket är något förhöjt men inte innbeär reaktion mot gluten, gränsen går vid 7,5. (Kan dock vara intressant att kolla IgGA och/eller tranglutaminas via skolmedicinska tester). Havre är ok. Ber henne också att undvika socker. När både jäst och socker visar svagt i muskeltestningen så kan det antyda tendens till candidaöverskott.

Anna vill även göra en hårmineralanalys vilket jag avråder eftersom hon har färgat hår och för liten utväxt Anna får med sig tre indikerande tilläggstester att göra på hemmaplan samt en FAB att fylla i, (cirka 50 frågor om symptom och allmäntillstånd).

Anna frågar upprepade gånger: Ska jag inte ha några vitaminer eller mineraler? Jag frågar om hon har varit på solsemester under vintern men det har hon inte. Jag rekommenderar då en burk med D-vitamin. Hon betalar kontant får sitt kvitto men stannar till och vill även köpa en lakritsrot som vi tidigare pratat om vilken kan ersätta socker att ha i tex te eller bakverk. Gör ett nytt kvitto på lakritsroten som hon betalar, även den kontant.

Slut på första besöket.

Del 2. Hur det egentligen gick till:

Andra besöket 24/2-14 Anna ”Rislund” Bäsén, (hon kallar sig Anna Rislund efter hennes f.d man), har även denna gång bokat in sig via nätet och angett att hon vill göra en ImuPro100-test. Och hon har ”maken” med sig även denna gång. Vi skriver remissen och hon får instruktion att få hjälp med provtagningen på Odenplans Läkarhus lab. Hon har de indikerande tilläggstesterna med sig, för jod och pH-balans. Den senare ska upprepas 5-7 gånger men hon har bara gjort ett test, hade inte hunnit göra flera.

För att räkna ihop sina poäng på symptompapperet med de 50 frågorna så tar hon upp miniräknaren för att summera 1:or, 2:or och någon enstaka 3:a. Jag hjälper till med summeringen ….. Det indikerande jod-testet visar lätt brist. (Jag upplyser om att hon kan fråga sin doktor för att få ett mer säkert jod-prov utfört. Det finns en dygns-urinanalys att tillgå men jag vet inte om skolmedicinen tillhandahåller dessa).’

Anna får kostrådet: Ät mer kolja, se till att saltet som hon använder innehåller jod samt att havsalger, t.ex kelp. Och upplyser att på hälsokostaffären finns ”Jodikelp” om hon föredrar ett tillskott. Hon visar återigen intresse för kosttillskotten och jag sätter då ihop följande förslag: Psylliumfröskal (fibrer), Mighty Greens (korngräs mm), ProBiotika (mag/tarmbakterier) Lipolar Balans (omega 3 fettsyror), och Hair Nutrients.

Slut på andra besöket.

Avslöjande av den sanna identiteten: Här upptäcker jag att Anna glömt sin sjal och försöker ringa henne men hon har angivit felaktigt nummer, jag tror först att jag antecknat fel, men när även hennes mail studsar tillbaka anar jag oråd och ringer upp skattemyndigheten som upplyser att hon är Anna Herburt Bäsén. Jag kontaktar henne och låter henne få veta att jag vet hennes rätta identitet.

Frågar också om jag ska avbeställa hennes imuprotest nu när hon är avslöjad men hon vill absolut att den ska göras. Jag erbjuder om det är så att hon vill ha en genomgång och förklaring av analysen så går det bra att höra av sig. Jag lovar att skicka analysen först enligt hennes önskemål.

Min make ringer samma dag upp Anna Bäséns redaktör på Expressen och ifrågasätter detta förfaringssätt, men inbjuder också till öppen dialog och att de mycket väl kan få göra reportage på plats MEN med schyssta metoder.

Del 3: Vad som egentligen Anna B hade bokat tid för:

Anna Bäsén, bokar in via nätet en tid och anger genomgång av ip-testet i informationsrutan.

Fredag 21/3-14

Jag förberedde mig för genomgång av ip-analysen men hade viss beredskap på att de kanske skulle ha andra planer. Jag hade rådfrågat expertis och fått rådet att inte gå med på film- eller ljudinspelning. När Anna Bäsén och hennes ”make” som är hennes fotograf kommit in i rummet så är det allt annat än en genomgång av analysen som de avser med besöket.

Jag upprepar flera gånger att de har bokat för genomgången men ej intervju. Att jag ändå gärna svarar på deras frågor men då utan film- eller ljudupptagning eller vid annat tillfälle. Anna föreslog till slut att hon kunde maila frågorna som jag kunde besvara och det tyckte jag var en god idé.

Vid utgången ger jag dock upp för påtryckningarna och väljer ändå att låta mig intervjuas – under förhörsliknande former- visar det sig, och och besvarar frågorna (=snarare anklagelser och påståenden) samt bemöter kritiken så gott det går.

Detta framgår förstås ej i artikeln. (Befinner mig nu i skrivandes stund, sedan lunchtid i torsdags (3/4) i Dalarna där jag hälsar på min mamma och är henne till hjälp vid några sedan länge inbokade besök vid Leksands Vårdcentral och Borlänge sjukhus. Går lätt att kolla upp om någon skulle undra. Jag har ej ”flytt fältet”!)

Anna Bäsén kontaktade mig igen under torsdag den 3 april för att ställa samma frågor ännu en gång, plus några nytillkomna frågor. Meddelade henne att jag skulle ringa tillbaka under torsdagskvällen vilket jag gjorde. Vi samtalade och jag försökte efter min bästa förmåga under cirka 60 minuter återigen besvara hennes frågor och bemöta kritiken på ett konstruktivt och informativt sätt.

Eftersom Anna ej kunde vara säker på att jag inte spelade in vårt samtal så var det kanske därför som hon var trevlig i telefon och antog en helt annan attityd än vid konfrontationsintervjun. Det kändes på det stora hela som ett bra och konstruktivt samtal.

Respons och förtydliganden till Anna Bäséns reportage i Expressen söndag 6/4-14

Den 14 februari besöker under falsk identitet Expressens reporter Anna Bäsén i sällskap av sin ”man” som sedan visar sig vara fotograf från samma tidning. Hon bokar in sig på nytt efter första besöket och kommer tillbaka med sin ”man” och har då bestämt sig för att göra en imupro-test.

Efter det andra besöket så att avslöjar jag hennes rätta identitet. Anna väljer ändå att få göra sin Imuprotest och jag erbjuder henne även att komma tillbaka för en genomgång av denna om hon så önskar, trots det faktum att hon lurat mig.

Anna bokar in en ny tid för genomgång av analys och den gången kommer de in med mikrofon och kameror och på ett ingalunda vänligt sätt vill hon omedelbart starta en intervju. Jag har viss beredskap att detta skulle kunna inträffa (vilket övriga 5 ”offer” ej haft i denna artikelserie som pågått sedan tisdagen den 1/4-14). Jag har fått rådet av expertis att inte tillåta vare sig ljud- eller filminspelning. Jag gör mitt bästa att i lugn och ro förklara detta och Anna föreslår till slut, efter att jag upprepat mig många gånger, att hon kan istället maila sina frågor vilket jag tycker är en god idé.

Vid utgången ger jag efter för påtryckningarna och väljer att besvara hennes frågor och bemöta kritiken under 30 min under förhörsliknande metoder. I mina försök att förklara och försvara mig och min heder inför Anna Bäséns påhopp och anklagelser så har jag i affekt, stress och med oförsiktighet uttryckt mig slarvigt i vissa fall vilket jag djupt ångrar. Ber om ursäkt för det.

Jag har verkligen försökt att vara tillmötesgående mot Anna B för att svara på hennes frågor och bemöta hennes framförda kritik. Dumt nog också försökt att nyansera hennes bild av alternativmedicinen som är av henne så negativt vinklad i denna artikelserie. Mycket av det som jag har sagt upplever jag har förvrängts och meningar och ord har blivit tagna ur sina sammanhang för att sedan sättas ihop igen till min oigenkännlighet. Vissa saker är även direkt feltolkade, och ihopblandade av journalisten.

Anna Bäsén med sina metoder och intervjuteknik har försatt mig i en mycket pressad och utsatt situation där jag har känt mig både kränkt och tvungen att försvara mig. Tillsammans med många kollegor som jag talat med välkomnar vi att även vår bransch granskas men givetvis på ett värdigare sätt än detta.

Dementier och förtydliganden:

Jag har en lång och gedigen utbildning inom alternativmedicin, lång tids erfarenhet, 29 år, och en aldrig sinande passion för mitt yrke gör att jag med stor glädje har gått till min klinik varje dag stärkt och glad över positiva resultat som mina kunder berättar för mig om.

Jag är medlem i två yrkesförbund där godkända utbildningar samt motsvarande 40 poäng basmedicin krävs för att få certifiering – vilket Anna också har på band – men hon väljer då att citera ”att vi fått lära oss lite grann”.

Ang.”Läkare som kommer i smyg”, en olycklig formulering som föregicks av en mer seriös beskrivning: Det har förekommit att läkare har tipsat färdigutredd patient att uppsöka mig för ev. tester. Det har också förekommit att läkare kommit med anhöriga för att göra tester. Självklart under stor diskretion.

Obs: Jag har aldrig behandlat cancer. När Anna citerar det stycket så citerar jag i min tur en hälsokosthandlare som hade föreslagit ph-balansering som första åtgärd för att stärka upp kroppens eget immunförsvar till en av dennes kunder. Det framgick inte i Annas artikel.

Anna B använder hela tiden benämningen ”patienter”, jag säger alltid kunder och ibland friskvårdsklienter. När Anna säger patient händer det under våra samtal det att jag också använder den benämningen på mina kunder. Ber om ursäkt för det.

Mina anatomiska planscher är inramade tavlor. Båda har jag ”ärvt” av högt skattade kollegor och vänner. Båda är konstnärligt utförda, den ena en färgrik beskrivning av vårt nervsystem. Den andra en ögoniris-karta från 1960-talet. Ps. Min ”vita rock” är en vit långskjorta med puffärmar, behöver den vid både zonterapi och massage eftersom jag använder mig av oljor. (50 kr-fynd från Insjön i Dalarna. Köpte 5 st!!)

Söndagen den 6 april 2014

Ulrika Sunnerheim-Dahlman