ann-sofi hellmer hypnosterapeut

 

 

 

 

Ann-Sofi Hellmer
Cert. Hypnosterapeut
EFT Practitioner
AuraTransformation TM

070 326 70 96
annsofi@hypnosthlm.se

Ann-Sofi Hellmer hypnosterapeut. En enklare väg till förändring vid Odenplans Naturhälsa

AuraTransformation TM
Mer om AuraTransfomrationTM läs auratransformation.se, och om hypnos på min hemsida hypnosthlm.se

EFT, Emotionell Freedom Technique, som också kallas Tapping, är en effektiv metod och behandling av problem såsom fobier, oro och smärta. Du kan använda EFT för att förbättra dina relationer, både hemma eller på jobbet samt för stressahantering i din vardag.

EFT är vår Emotionella Förbandslåda alla kan lära sig använda i sin vardag för att komma ner i varv samt ge oss ett effektivt verktyg för personlig utveckling.

Hypnosterapi 
En av världens äldsta terapi former och ett helt naturligt tillstånd där vi har möjlighet att påverka och förändra hur vi upplever vår värld och människorna i vår omgivning. För stress hantering, ökad förståelse och förlåtelse för oss själva och andra.

Att förverkliga sig själv och nå sin potential, sina mål och drömmar på ren och skär vilja kan vara svårt, men med hjälp av hypnos och tillgång till vårt undermedvetna låter resultaten inte vänta på sig.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.