From the monthly archives: "november 2013"

Bra artikel i SvD om ADHD och en brittisk studie som visar på hur mat påverkar, dolda allergier och dylikt:

”Den kontroversiella funktionsnedsättningen adhd kan bero på överkänslighet mot livsmedel. Ändrad kost borde därför testas på alla drabbade. Den sensationella förklaringen lanseras nu av en världsledande medicinsk tidskrift….” Läs mer

 

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.